jQuery加盟留言板表单布局样式代码

0.0/0人
免费

更新时间:2019-01-09 17:55:09

所属分类:jQuery代码

评论回复:0

 

jQuery加盟留言板表单布局样式代码是一款大气的加盟代理留言咨询页面,右侧还可以点击选择快捷留言直接添加到内容框里。


js代码


<script src="js/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"> 
		 $(".select_yixiang ul li a").each(function(){
		 	$(this).click(function(){
		 		var text=$(this).text();
		 		$("#areaCont").val(text)
		 	})
		 })
</script>本地下载
- MB

相关推荐

首页 导航 会员 客服
QQ客服 TOP